Obozy kitesurfingowe PRO Camp - EASY Kite Camp - EASY SURF Jastarnia

Skontaktuj się z nami

Bądź na bieżąco!

Młodzieżowy Pro Camp - Jastarnia

Progres Twojego dziecka

Młodzieżowy PROGRESS CAMP w EASY SURF to absolutny sztos i gwarancja wejścia na zdecydowanie wyższy poziom w kitesurfingu dzięki odmiennej metodyce szkoleń oraz świetnym, utytułowanym trenerom. Kierujemy tę ofertę do uczestników obozów młodzieżowych (13-18 lat), którzy z roku na rok wracają do nas z coraz wyższym poziomem umiejętności. Wychodząc im naprzeciw przygotowaliśmy specjalne turnusy, podczas których osoby zaawansowane będą mogły wziąć udział w PROGRESS CAMPIE prowadzonym przez naszych najlepszych trenerów, w tym 3x Mistrzynię Polski - Martynę Konkel. Spot w Jastarni szczególnie sprzyja postępom podopiecznych, gdyż mamy ogromną łachę mielizny, która zapewnia komfortowe pływanie na dużej powierzchni z płytką i płaską wodą, a sam spot działa przy każdym możliwym kierunku wiatru! Oprócz specjalnego bloku zajęć na wodzie, zapewniamy również wideoanalizę, a nasi PRO CAMP'owicze otrzymają indywidualny zestaw sprzętu na czas trwania zajęć.

Liczba miejsc na każdym turnusie MOCNO OGRANICZONA! Kto pierwszy - ten lepszy! Zapewniamy naszym obozowiczom nocleg w komfortowych pokojach na terenie szkoły podstawowej w Jastarni. Tego nie znajdziesz w innej bazie w Jastarni!

WAŻNE: od lat nasze obozy cieszą się dużym zainteresowaniem. Cieszymy się, że Wam się podobało i wracacie do nas co roku zabierając ze sobą znajomych. Miejsca na naszych obozach znikają błyskawicznie szybko - już w marcu/kwietniu zaczyna ich brakować na najbardziej obleganych turnusach. Pamiętajcie, by zapisać się wcześniej by uniknąć przykrej niespodzianki... nasze pokoje nie są z gumy ;)

Nowość w ofercie EASY SURF Jastarnia

Szczegóły oferty

 • Dla kogo progress camp

  Dla kogo progress camp

 • Gdzie

  Gdzie

 • Gdzie śpimy?

  Gdzie śpimy?

 • Wyżywienie

  Wyżywienie

 • Obozowy progress camp

  Obozowy progress camp

 • Gdy nie ma wiatru to?

  Gdy nie ma wiatru to?

 • Kadra

  Kadra

 • Bezpieczeństwo

  Bezpieczeństwo

 • Dojazd

  Dojazd

Zarezerwuj Swój Turnus!

Termin Pokój Dodatkowe info
23.07-30.07.2022 3150 zł Wolne miejsca: 6

Cena zawiera

 • zakwaterowanie w wybranej opcji, wyżywienie, opiekę wychowawcy, asekurację
 • 24 godziny szkolenia kitesurfingu PROGRESS CAMP z najlepszymi instruktorami, video analizą, rozgrzewkami i rozciąganiem
 • zestaw sprzętu na wyłączność na czas zajęć
 • zajęcia dodatkowe w przypadku braku wiatru,
 • kamizelkę, trapez,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • ubezpieczenie NNW,

Dodatkowe zniżki:

 • FIRST MINUTE - 100 zł rabatu przy zapisie do 20 stycznia 2022!
 • rodzeństwo na obozie – 50 zł zniżki
 • byłeś już na naszym obozie? – 100 zł zniżki
 • obóz 2 tygodniowy - 100 zł zniżki


*Maksymalna wysokość wszystkich zniżek to łącznie 150 zł.

Cena nie zawiera

 • dojazdu,
 • wypożyczenia pianki - 50 zł/ tydzień

Zapytaj nas

Skontaktuj się z opiekunem

Przydatne info

Co zabrać na obóz?
 • śpiwór, poduszkę,
 • buty do pływania,
 • kąpielówki, strój sportowy, nieprzemakalną kurtkę, czapkę z daszkiem i czapkę zimową,
 • klapki pod prysznic,
 • krem z filtrem UV
Jak zarezerwować?

Kliknij w przycisk rezerwuj przy terminie, którym jesteś zainteresowany i wypełnij formularz.

Po wypełnieniu formularza otrzymasz od nas maila z numerem konta na które musisz w ciągu 7 dni przelać 500 zł zadatku - w przeciwnym razie twoja rezerwacja nie jest ważna! Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w dniu przyjazdu.

Regulamin obozu młodzieżowego

REGULAMIN OBOZU MŁODZIEŻOWEGO EASY SURF JASTARNIA organizowanego przez firmę MUNUM Sp. z o.o.


§1.

Firma MUNUM Sp. z o.o. reprezentowana przez Jakuba Janaszka ul. Urocza 7, 62-040 Puszczykowo NIP 783-178-86-78 zwana dalej Organizatorem zobowiązana jest zorganizowad obóz zgodnie z ofertą dostępną na stronie www.easy-surfcenter.pl/obozy

§2.

Regulamin niniejszy reguluje prawa i obowiązki uczestników obozu organizowanego przez firmę MUNUM Sp. z o.o., a także konsekwencje wynikające z niedochowania tych obowiązków. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest zaakceptowanie przez uczestnika oraz jego prawnych opiekunów Regulaminu obozu zwanego dalej regulaminem, najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu.

§3.

Organizator może dokonać zmian w ofercie w przypadku zaistnienia niezależnych od Organizatora okoliczności, uniemożliwiających jej realizację.

§4.

Organizator może odwołać imprezę w przypadku, gdy liczba chętnych nie przekroczy 80% zaplanowanej liczby uczestników. Odwołanie obozu może nastąpić najpóźniej na 10 dni przed jego rozpoczęciem.

§5.

Wpłata zaliczki równoznaczna jest z akceptacją regulaminu obozu.

§6.

Każdy uczestnik obozu ubezpieczony jest od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się na polisie oraz dostępne są w siedzibie Organizatora.

§7.

Rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszając dziecko na obóz oświadczają, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do uprawiania sportów wodnych.

§8.

Obozy rozpoczynają się w każdą sobotę. Uczestnicy obozu powinni stawić się w SP im. Józefa Wybickiego ul. Stelmaszczyka 4, 84-140 Jastarnia w dniu rozpoczęcia obozu (sobota) o godzinie 18:00 lub najpóźniej w niedzielę do godziny 8 rano. W przypadku spóźnienia na obóz należy powiadomić organizatora o terminie przybycia oraz podać swoje dane osobowe.

§9.

Uczestnicy obozu powinni być wyposażeni w: - pianki windsurfingowe (możliwość wypożyczenia za dopłatą na miejscu) - śpiwór, strój sportowy

§10.

Organizator w przypadku nie spełnienia warunków przewidzianych w pkt. 9 niniejszego Regulaminu zastrzega sobie prawo podjęcia na koszt uczestnika obozu odpowiednich czynności, w celu zapewnienia mu sprzętu, który odpowiadałby powyższym wymaganiom.

§11.

Uczestnicy obozu zobowiązani są do:

• poszanowania innych uczestników obozu,

• noszenia podczas zajęć na wodzie kamizelek asekuracyjnych,

• stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie,

• wypełniania poleceń instruktora lub opiekuna,

• informowania instruktora przed przystąpieniem do wykonywania żądanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń,

• uczestniczenia we wszystkich zajęciach prowadzonych na obozie (opuszczenie zajęć może nastąpić tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez instruktora lub opiekuna),

• przestrzegania harmonogramu dnia ustalonego przez opiekunów, a w szczególności godzin rozpoczęcia zajęć i posiłków, pory wstawania i ciszy nocnej,

• przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek, zarówno w pokojach szkolnych, jak i na terenie bazy,

• dbania o sprzęt zarówno własny jak i innych uczestników obozu,

• dbania o wyposażenie znajdujące się w miejscu zamieszkania i środkach transportu.

§12.

Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających jest surowo zabronione i grozi wydaleniem z obozu na koszt rodziców.

§13.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników w przypadku podejrzenia spożycia alkoholu przez któregoś z uczestników szkolenia/obozu Organizator może przeprowadzić kontrole trzeźwości o której niezwłocznie poinformuje rodziców lub prawnych opiekunów.

§14.

Samowolne oddalanie się podczas zajęć oraz opuszczanie terenu kempingu bez zgody opiekuna jest surowo zabronione.

§15.

Za szkody spowodowane przez uczestnika obozu odpowiadają finansowo jego rodzice lub prawni opiekunowie.

§16.

Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie obozu. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika pozostawione w szkole EASY SURF Jastarnia oraz w miejscu zakwaterowania.

§17.

Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności punktu 12, 14, 15 przez uczestnika obozu, uprawnia kierownika do podjęcia decyzji o jego wykluczeniu z obozu. W razie zaistnienia takiej sytuacji, rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do odebrania uczestnika obozu, w ciągu 24 godzin, na własny koszt i we własnym zakresie lub zostaną obciążeni kosztami transportu uczestnika i jego opiekuna, wyznaczonego przez organizatora. W takim wypadku Organizator nie zwraca niewykorzystanych kosztów uczestnictwa w obozie.

§18.

Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jego świadczenia na rzecz Organizatora bądź części tego świadczenia w przypadku niepełnego udziału w obozie z przyczyn, za które Organizator nie odpowiada. 

§19.

Warunki rezygnacji: W przypadku rezygnacji Klienta z obozu potrąca się z zaliczki następujące opłaty:

• 200 zł na ponad 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia/obozu

• 500 zł od 20 do 10 dnia przed rozpoczęciem szkolenia/obozu,

• 50% ceny od 10 do 5 dnia przed rozpoczęciem szkolenia/obozu,

• 80% ceny jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym niż 5 dni od daty rozpoczęcia szkolenia/obozu,

• za datę rezygnacji przyjmuję się datę dostarczenia pisemnego oświadczenia do Organizatora,

• istnieje możliwość zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji, gdy rezygnujący uczestnik lub organizator znajdzie na to miejsce innego uczestnika,

• rezygnacja w trakcie obozu dwutygodniowego nie powoduje zwrotu niewykorzystanych kosztów uczestnictwa w obozie,

§20.

Wieczorne wyjścia poza teren kempingu i obozowisko są możliwie jedynie w obecności z opiekunów.

§21.

W sytuacji stwierdzenia przez uczestnika obozu lub jego opiekuna nieprawidłowości w organizacji imprezy, zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji kierownika obozu lub Organizatora, w celu umożliwienia usunięcia nieprawidłowości w trakcie trwania imprezy.

Dokumenty do pobrania
Doświadczenie i zaufanie

Nie wiesz czy nam zaufać? Sprawdź nas!

Dane rejestrowe firmy:

EASY SURF Michał Lussa
ul. Akacjowa 7/2,
62-070 Dąbrówka
NIP: 5562588001
REGON: 364415800

Organizatorem od strony turystyczno - wychowawczej jest firma kierownika obozów - Jakuba Janaszka - YANAHZONE Sport & Fun, która została została wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr 528 . Kliknij tutaj aby zobaczyć wpis do rejestru. Posiadamy również gwarancję ubezpieczeniową, którą możecie zobaczyć tutaj.

Odwiedźcie również nasz profil na facebooku oraz galerię, w której znajdują się zdjęcia z turnusów z poprzednich lat.

EASY SURF to więcej, niż myślisz!

EASY

Historia EASY SURF sięga 2001 r, kiedy w Poznaniu powstał jeden z pierwszych internetowych surfshopów EASY-windsurfing. Później była mała szkoła wind i kitesurfingu na kempingu Chałupy 6. Dziś jesteśmy jedną z największych szkół w Polsce - działającą też poza granicami kraju! Prowadzimy całoroczną szkołę w Egipcie, szkolimy w Grecji a razem z naszym biurem podróży odwiedzamy najlepsze spoty świata! Kompleksowo doradzamy naszym klientom w zakupie sprzętu. 

Chalupy

Od 2021 naszą największą szkołę znajdziecie na kempingu Solar, Chałupy 4. Mamy tu nowoczesną bazę, gdzie szkolimy indywidualnie i grupowo; dzieci, młodzież i dorosłych; początkujących i zaawansowanych. Organizujemy też słynne już obozy oraz kształcimy nowych instruktorów. Wpadajcie od maja do połowy września!

przejdź
jastarania

EASY SURF Jastarnia to nasz najnowszy projekt! Bazę otworzyliśmy w czerwcu 2020 roku, oferując dla kite- i windsurferów nową przestrzeń. A mówiąc dosłownie, jest jej tu mnóstwo! Ciesz się największą płycizną na półwyspie, bez tłoku, za to z równym wiatrem bez względu na kierunek!

przejdź
El Gouna

Polska szkoła kitesurfingu w egipskim kurorcie El Gouna. To tutaj szkolimy przez cały rok na doskonałym, wietrznym spocie i ogromnej, płytkiej lagunie. Na miejscu czeka na Was super baza i nasz polski team, który zajmie się Waszym szkoleniem i pokaże wszystkie uroki miasteczka.

przejdź
travel

Sezon u nas trwa cały rok! Już od 2009 roku organizujemy wyjazdy zagraniczne na najlepsze spoty świata. To, co je wyróżnia to świetna organizacja - czyli Wasza spokojna głowa. Nasze ulubione kierunki to: Brazylia, Mauritius, Sri Lanka, Meksyk, Kuba, Egipt i in. 

przejdź
experts

Szukasz sprzętu dla siebie? Skorzystaj z pomocy EASY SURF Experts. Doradzą Ci nasi specjaliści - instruktorzy doświadczeni i obiektywni, bo nie związani z żadną marką. Sprzęt zamawiamy prosto od producenta - nie musimy sprzedawać tego co zalega nam w magazynie... więc możesz nam zaufać. Wpadnij do nas i przetestuj różne modele!

... a jakby tak rzucić wszystko i wyjechać na Hel?

#hel(l)yeah